Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

– Барилгын талбайд дам нуруу, хучилт, диаграмм, хана, багана арматурчлах, хомут боох, Барилгын зураг төслийн дагуу барилгын талбайд бетон цутгалтын өмнө арматур төмрийг зангидах бэлдэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг

– Тастагч, арматур нугалагч, төмөр утас, боогч гэх мэт гар ажиллагааны багаж ашиглан барилгын арматур зангидах болон бэлтгэх.
– Төмөр бетон бүтэцийн арматурын зураг унших, бэлдэц бэлдэх
– Ажлын зургийн дагуу ажлыг гүйцэтгэх, зураг төслийн дагуу угсралт хийх
– Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг дагаж мөрдөх.

HR - Арматурчин
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 32MB
Drop a file here or click to upload Choose your file
Maximum upload size: 32MB